I Laihela förvandlas snart plastavfall till olja

I Laihela förvandlas snart plastavfall till olja

 

Många känner redan till whiskeydestilleriet i Storkyro, Kyrö Distillery. Snart blir också en annan av Kyrolandets kommuner välkänt för destillation. I Laihela har man nämligen kommit på något unikt i samband med torrdestillation det vill säga pyrolys. Det är frågan om Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:s (Österbottens Nyttoavfallstranspport Ab) sätt att utnyttja pyrolysen så, att man av plastavfallet genom förångning i hög temperatur och destillation tillverkar olja.

– Världens oljekällor har uppstått under 200-500 miljoner år av skogar, djur och andra organiska ämnen, då de varit begravda i jordmånen utan syre, under tryck och hetta. Vår process gör samma sak i början, men på bara 3 minuter, komprimerar Mikko Lammi, Hyötyjätekuljetus´ verkställande direktör.

Nyttan till regionen

Företagets nybyggda anläggning finns i Isokylä i Laihela. Där är det meningen att omvandla retur- och källsorterad plast tillbaka till olja. Förhandsbeställningar på oljan har redan inkommit, men ännu väntar man på tillstånd att få starta produktionen.

– Plast har hittills återvunnits sporadiskt och den bränns till exempel till värme eller fraktas till Asien, där man gör råämne av det på ett mindre anständigt sätt än i Finland. Så i stället för att vi för bort råämnen härifrån, kan man utnyttja oljan här och inkassera nyttan till regionen.

I anläggningen som Lammi och hans far Tapio har utvecklat, kan man producera olja för användning i nya petrokemiska produkter. I allmänhet granuleras plastprodukter och blir på så sätt råämne, vars kvalitet är svagare och inte kan användas till exempel i sjukhus eller livsmedelsförpackningar.

– Olja som producerats i pyrolys kan man använda lika som olja som man utvinner ur marken. Oljan kan förvandlas till målfärg, vax, en del av täckjackor, barnpulka eller bränsle, räknar Mikko upp.

Mikkos syster Susanna och mamma Pirkko är också aktieägare i Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus. Familjeföretagets verksamhet och planering, det vill säga utvecklingen av nya instrument, har påbörjats redan i början av 80-talet. Pyrolysen är bara en del av företagets verksamhet.

-I början av 1980-talet förde man avfallslass till avstjälpningsplatsen, där man täckte dem med jord, det sved i hjärtat. Jag funderade om det inte finns något vettigare sätt. Vi började planera och tillverka anordningar för sophantering, repeterar Tapio familjeföretagets historia.

Stöd och arbetsplatser

Nu har företaget sökt stöd för en avskiljare från  NTM-centralen i Österbotten. Med avskiljaren kan man sortera plasterna utgående från dessas koncentration av föreningar och på samma gång avlägsna extra ämnen.

– Man kan inte sortera allt själv, utan i ett visst skede måste sorteringen mekaniseras, automatiseras och bli kemisk. Olika plastkvaliteter har olika kemiska funktioner och det kan man nu beakta med hjälp av avskiljaren, så det borde inte förekomma överraskningar i råämnets kvalitet

Av den lokala Leader-gruppen, YHYRES rf, ska man söka nyetableringsstöd för det nya företaget Fenenergys verksamhet. Företaget planerar och tillverkar anordningar för sophantering i Österbotten, vilka det är meningen att främst sälja utanför EES-området. Om detta lyckas betyder detta hundratals nya arbetsplatser i Österbotten.

– Allt detta främjar den cirkulära ekonomin, som är en bra sak och till och med obligatorisk, om man tänker bibehålla nuvarande välfärd med nuvarande befolkningsmängd. Därför måste man få en gång använda råämnen i cirkulation, konstaterar Mikko om sitt företags kärnideologi.

Landsbygdsfondens stöd är väldigt viktigt för företaget, det gör verksamheten möjlig till exempel då banken inte har beviljat finansiering.

– Vi har haft en vision hela tiden, men det har behövts tid för att samla in information bit för bit. Många läser romaner innan läggdags, jag har läst vetenskapliga undersökningsrapporter samt avhandlingar och grunnat varför undersökningsresultaten är olika. Det här har krävt totalt engagemang i arbetet, påminner Mikko.

– Företagets målsättning är att det inte blir nästan alls mera avfall på avstjälpningsplatsen och av nästan allt avfall blir råämne, inte bara material för massförbränningsanläggningar.

Har du idéer om utvecklingsprojekt som handlar om cirkulär ekonomi? Nu är det tid att söka finansiering från NTM-centralen i Österbotten. Läs mer här.

text och foto: Kirsi Tikkanen, informationsprojekt Lyhde II

översättning: Britt-Marie Norrgård