Landsbygdens finansieringsstatistik har publicerats

Landsbygdens finansieringsstatistik har publicerats

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat Landsbygdens finansieringsstatistik.
Där hittar du uppgifter om finansiering av projekt- och företagsstöd som beviljas via Utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinland, om gårdsbrukens finansiering, om miljöns specialstöd samt om växthusstöd. Du hittar även information om stöd beviljade av Leader-grupperna. Klicka på bilden för att läsa mer.