För energisk och livskraftig Kyrolandet!

På Leader YHYRES rf:s område, i ett kulturlandskap präglat av öppna åkrar och Kyroälv, bor cirka 17 000  invånare. Vi vill förstärka den lokala identiteten, uppmuntra byaverksamheten för att öka gemenskapen och utveckla servicen, som ger utkomstmöjligheter för såväl invånarna som föreningarna.

 

Vi stöder den österbottninska företagsandan och uppmuntrar företagare att samarbeta, bilda nätverk och utveckla sitt kunnande. Vi skapar mötesplatser såväl fysiskt som virtuellt för att öppna dörrarna för innovativ och ny verksamhet. Målsättningen är också att hitta nya jordbruksprodukter och öka produktionen av närmat och egen energi.

 

Med samarbete söker YHYRES styrka för den föränderliga värld vi lever i  att dra åt samma håll hjälper området att bli framgångsrik.

 

Med hjälp av  till exempel gemensamma evenemang vill vi främja stadens och landsbygdens växelverkan och möjliggöra möten för representanter för olika kulturer. Projekt som finansierats av  YHYRES har bland annat skapat möjligheter för ungdomar på landsbygden, stött lantbrukarnas välmående och bidragit till en ökning av hobbymöjligheterna i byarna.