Vi arbetar samfällt för devisen :
”Små gemenskaper ska leva upp till stora visioner!”

Aktion Österbotten rf är utvecklingsmotorn för landsbygden i Kust-Österbotten. Dess målsättning är att utveckla livskraftiga bostadsområden, aktivt företagande och främja sysselsättningen på sitt område. Förutom Leader-verksamhet finns under Aktion Österbottens tak också byaverksamhet och kustaktionsgruppen. Området med cirka hundratusen invånare präglas av tvåspråkighet och kontakten med havet, så internationellt samarbete är en naturlig verksamhet för Aktion Österbotten.

 

Aktion Österbottens vidsträckta område förenas förutom av det svenska språkets starka ställning av ett starkt föreningsliv och företagaranda. Ett rikt kulturarv samt en vacker skärgård och världsarvet räknas till landskapets styrkor.

 

Grunden för Aktion Österbottens verksamhet ligger i lokalsamhällena så som byarna. Byarna är i nyckelposition som producenter av såväl energi, närmat som natur- och upplevelsetjänster. Detta har uppmärksammats tydligt i det nya programmet, som heter Österbotten 2020 – möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper. En viktig position i Aktion Österbottens verksamhet har också stödandet av de kreativa branscherna, välfärdstjänsterna och innovation. Man vill också upprätthålla den österbottniska företagarandan. Föreningen verkar som en innovativ bro mellan städer (t.ex. Karleby och Vasa) och landsbygdsområden och samtidigt överbryggar man språkgränser, man har till exempel gemensamma projekt med bl.a.  YHYRES ry och Pirityiset ry.