Vi strävar efter att ha ett välmående och framgångsrikt samhälle,
vars styrka är områdets invånare.

Leader-gruppen Pirityiset ry har verksamhet i Mellersta Österbotten i Kaustby ekonomiska region och Karlebys landsbygdsområde. Vår målsättning är ett välmående, framgångsrikt samhälle, vars resurs är områdets invånare.

 

Till verksamhetsområdet hör Halsua, Kaustby, Lestijärvi, Toholampi och Vetil samt Karleby, Kelviå, Lochteå och Ullava. Det finns cirka 24 000 invånare i området. Andelen unga, kvinnor och åldringar är högre än medeltalet.

 

Specifikt för Pirityisets verksamhetsområde är en mångsidig näringsstruktur, en stark primärproduktion och småföretagsamhet. Styrkor i området är också livskraftiga byar, ett världskänt kulturarv samt naturen och vattendragen.

 

I det tvåspråkiga Mellersta Österbotten är man van att samarbeta över bya-, kommun- och landskapsgränser samt internationellt. Tvåspråkigheten skapar en god grund också för mångkulturalism.

 

Pirityisets strategi för åren 2014-2020 heter ”Juurevat kylät” (ungf. Byar välförankrade i sin historia och den österbottniska myllan). Vid utvecklandet av landsbygden är kärnområdena att öka byarnas trivsel och service. Vi sporrar invånarna till företagsamhet och nya lösningar vid produktion av tjänster.

 

Leader-gruppens namn Pirityiset kommer från Samuli Paloharjus roman Suomenselän vieriltä. ”Det skulle vara bra om varje skogsbonde hade en tomte eller knytt, som man vet att vissa rika har.—Pirityinen, som såg ut som en torddyvel, surrade igen till husbondens kista med pengar, så att de aldrig skulle ta slut i gården.”

 

Vi erbjuder rådgivning både åt föreningar och företag. Leader-gruppen Pirityisets målsättning är att utveckla mellerstaösterbottningarnas möjligheter till ett gott liv på landsbygden.

Läs mer:

Leader Pirityiset