Lokal företagsfinansiering har gett landsbygden ansenliga investeringar

Lokal företagsfinansiering har gett landsbygden ansenliga investeringar

Lokal företagsfinansiering med betydande effekter för regionen i fråga beviljas på landsbygden. Leader-finansiering täcker högst en tredjedel av ett företags investering, men den uppmuntrar företag att utvecklas. Finansieringen består av medel från EU, kommunen och staten, och har gett den finländska landsbygden investeringar för 70 miljoner euro under de senaste fem åren.

Man kan få Leaderfinansiering för att utveckla företagsverksamhet på landsbygden. År 2014 fick Murtola Hampfarm finansiering för en lokal för livsmedelsproduktion, där de fram till idag har utvecklat flera livsmedel som de framställer av oljehampa.

Företagarna Ville och Virve Virtanen på Hampfarmen tycker att Leader-finansieringen har haft stor betydelse för dem. Sonen Santeri är med på bilden. Foto: Anssi Ketonen

Företagarna Ville och Virve Virtanen på Hampfarmen tycker att landsbygdsfonden och Leaderfinansieringen är uppmuntrande:

– Leader-finansieringen hade stor betydelse för hur projektet fortskred. Finansieringen snabbade upp mina egna beslut så att jag vågade göra den stora investeringen, säger företagaren Ville Virtanen för att beskriva finansieringens betydelse.

Eftersom det belopp som beviljas täcker upp till 35 procent av hela investeringen ger finansieringen den finländska landsbygden ansenliga privata investeringar. Indirekt ger de effekter för en mycket större grupp än bara företagaren.

– Investeringarna sysselsätter även andra företagare i området, till exempel entreprenörer som bygger produktionslokaler, och livskraftiga företag medför förstås arbete och tjänster för landsbygden. Finansieringen handlar om att höja landsbygdens livskraft, säger Leader-ombudet Heli Walls beskrivande.

Leader-finansiering beviljas lokalt i Finlands 54 Leader-grupper, som fattar besluten utifrån sin lokalkännedom. Därför beviljas finansiering till företag som anses gagna hela regionen genom investeringarna.

– Finansieringen går verkligen till att utveckla något nytt. När företagen får stöd kan de göra förvärv med högre kvalitet, eller en del skulle inte göra sådana alls utan vår delfinansiering, berättar Walls.

Efter investeringsprojektet har Hampfarmen kunnat anställa en utomstående arbetstagare. Till en början handlade det om hjälp vid arbetstoppar, men nu är det heltidsarbete. Därutöver sysselsätter företaget flera deltidsanställda. Hampfarmens nästa mål är att bygga ut de nuvarande lokalerna.

Under 2014–2018 beviljades Leader-finansiering för totalt 24,8 miljoner euro till olika landsbygdsföretags investeringar, och den har gett landsbygden 70,5 miljoner euro i privata investeringar. De offentliga medlen bestod av 10,4 miljoner i EU-medel för utveckling av landsbygden, 11,4 miljoner i statliga medel och 2,9 miljoner i kommunala medel. På fem år har således de totala investeringarna uppgått till närmare 100 miljoner euro.