Många företag använder landsbygden i sin marknadsföring

Många företag använder landsbygden i sin marknadsföring

Den landsbygden är äkta och positiv

Sugar Daddies lyfter upp landsbygden i sin marknadsföring, berättar Eero Lähdesmäki. Niklas Lundström har forskat hur landsbygden ser ut från sådana företags synvinkel som betonar lokaliteten.

De finländska företagen har börjat framhäva, förutom sina produkter, även den landsbygd som är bättre än förr. Istället för det allmänna, fokuserar man på det lokala och man marknadsför inte bara produkter utan även platser.
– Landsbygden är trist och avkrokarna avfolkas, låter det som då man till exempel läser Helsingin Sanomat. Jag märkte att företagen presenterar landsbygden på ett helt annat sätt, berättat forskardoktor Niklas Lundström vid regionvetenskapen i Vasa universitet.

Bakom fenomenet ligger neolokalismen, som introducerats av småbryggerierna genom att lekfullt beskriva hur små de är, hur lokala de är och genom att poängtera hantverket och korta berättelser.- Man betonar äktheten. Fast man tänkt sig att det lokala inte ska intressera i en global omgivning, vill man tvärtom fokusera på någon plats och det lokala. Via konsumtionsvalen är det lätt att fästa sig vid platsen, förklarar Lundström

Y-generationen söker sina rötter

Neolokalismen ses som en motpol till storföretagens gråa massa, mot det att tillexempel restaurangerna som hör till en kedja, erbjuder samma produkter och visuella utseende oberoende av ort, land eller landsdel. Lundström upptäckte att fenomenet sträcker sig längre än bara till småbryggerierna i Finland, det används i marknadsföringen av för såväl design och kosmetik som livsmedel, alkohol och kläder. Det nya begreppet platssexighet föddes.
–  Platssexigheten kan anses vara en bearbetad version av neolokalism. Platssexigheten formas av visualiseringen, generationsupplevelser och nya landsbygdsvisioner. Där betonas inte bara traditioner, utan man skapar nya betydelser för platser och landsbygden.

Med generationsupplevelser menar Lundström Y-generationen, som är född åren 1980-1995. Många av dem har inte mer egna erfarenheter av att bo på landet och därför är bilden av landsbygden öppen och de söker sina rötter. Det är detta tomrum som de platssexiga företagen fyller.
– Det negativa blir positivt, då man kan skratta åt sig själv. Tack vare de platssexiga företagen kan landsbygden bli en positiv och intressant plats. Också kommunerna kunde ta lärdom av det här. Istället för att marknadsföra kommunen som internationell, vilket alla andra också är, kunde man använda platser, som inte går att kopiera i sin marknadsföring.

Fram med hjälp av berättelser och äkthet

Företaget Sugar Daddies i Storkyro är ett företag som tillverkar ekologiskt surfvax och honungsprodukter genom att dra nytta av platssexigheten i sin marknadsföring. Företagen kan framhäva landsbygden eller en kommun på en abstrakt nivå eller till exempel genom att betona ett enskilt hus. Sugar Daddies honung kan lokaliseras till kupor, som finns i fyra olika byar och samtidigt för man fram Storkyro.
– Vi har inte ännu någon gammal österbottnisk bondstuga, men den finns med i planerna, påpekar Lähdesmäki. Lähdesmäki berättar, att utomlands är den finländska renheten ofta ett tillräckligt trumf. För att slippa med på den finländska partiförsäljningens urval har det behövts en berättelse och en betoning av regionen, istället för att fokusera på försäljningsartikeln har fokus legat på berättelsen och ansiktena bakom produkten.

Många möjligheter till digitalisering

Lundström och Lähdesmäki talade vid seminariet om Digitala lösningar inom turism och kultur, som Aktion Österbottens Innospiration Österbotten-projekt arrangerade i Vasa.
Sugar Daddies använder i huvudsak sociala medier i sin marknadsföring. För en enkel marknadsföring behövs en mobiltelefon med kamera och då man gör videor bildstabilisering och en mikrofon. Kulör-projektet presenterade hur enkelt digitalisering kan vara. Projektet har samlat immateriell historia och sparat informationen i pdf-format på nätet för att kunna delas. Närpes Hembygdsförening har använt sig av 360 graders bilder för att skapa en virtuell museiupplevelse samt av gamification, dvs spel och lekar, för att engagera besökarna. Genom PaikuGL-projektet har man skapat intressanta kulturrutter av Mellersta Österbottens och Österbottens kulturtraditioner. Dessa kan man också använda i föreningarnas, samfundens och företagens verksamhet. Också geocaching är ett digitalt sätt, som man kan utnyttja vid till exempel marknadsföringen av turistmål.
Man diskuterade även mobilapplikationer. Fördelen med applikationerna är att de kan dra nytta av smarttelefonernas teknik. Man hittar enkelt informationen i apparna, till exempel Facebook håller på att tappa sin betydelse, eftersom en nyhet som publiceras där, bara når cirka 15% av användarna. Det lönar sig dock inte att börja förverkliga en egen applikation om samma information finns på företagets eller föreningens hemsida och appen inte tillför något nytt. Det är också viktigt att tänka åt vem man gör och varför, det vill säga, tar reda på vad kunderna vill ha.

Text och foto: Kirsi Tikkanen