Med ekologiskt surfvax och naken honung ska världen erövras

Med ekologiskt surfvax och naken honung ska världen erövras

Sugar Daddies utnyttjar sinnebilden av landsbygden i sin marknadsföring

Från Storkyro tar man nu språnget ut i världen förutom med rågwhiskey också med surfvax som har gjorts av bivax och möjligast lite bearbetad (s.k naken) honung. Idéen föddes i novembervågorna på Kvarken, då de surfande kompisarna funderade på var man kunde få tag på ekologiskt surfvax. I allmänhet är surfvaxen oljebaserade produkter, så männen bestämde sig för att använda inhemska råmaterial, det vill säga kåda och bivax och göra sitt eget surfvax, att vaxa sina surfbrädor med. Men bina som man skaffat för att producera vaxet, producerade så mycket honung, att man ville utnyttja också det. Så föddes Sugar Daddies co Ab, som består av Jussi Peltoniemi, Juho Wiberg, Ville Rinta och Eero Lähdesmäki.

Eftersom det råder stor konkurrens på honungsmarknaden, har Sugar Daddies startat med branding och så kallad platssexighet. Imagen skapas genom att dra nytta av sinnebilden av landsbygden och dess berättelser, med visualiseringen i centrum. De sociala mediernas kanaler, så som Instagram och Facebook, har en nyckelroll i marknadsföringen och utnyttjar påverkarna i dessa kanaler.

– Genom vårt brand har vi till och med fått nya användare av honung bland 25-35-åringarna, så vi har lyckats skapa nya marknader, berättar Peltoniemi.

Sugar Daddies´ honung finns i glasburkar och de marknadsförs med namnet naked. Det syftar på honung som behandlats så lite som möjligt, med stora mängder pollen som får stelna fritt i burken. Honung från olika områden blandas inte heller med varandra.

– Normalt köper stora företag honung av producenterna och blandar den sinsemellan för att åstadkomma en produkt av jämn kvalitet och förpackar den i en vit burk. Vi eftersträvar olikhet med förpackningen och ursprunget, nu är ju oprocessad mat en trend, berättar Peltoniemi.

I berättelserna lutar sig fyra pappor mot fyra av Storkyros byar, i vilka företaget har bikupor. I honungen smakar Naarajokis skogar, Palokyläs åkrar, Homeskorpis mossar och Jaurinevas myrområden. Från varje by får man alltså honung med egen smak.

– I dessa byar har man också sått växlighet som är lämplig för bin och man testar nya växter, såsom vattenmelon.

För företag har man utvecklat (Kesäpesä) sommar-paket. Företagen kan köpa en egen bikupa, från vilken man får 10 kilo honung i burkar, som förses med specialgjorda etiketter med egen logo och berättelse.

– Sådana har farit bland annat till restauranger i Helsingfors och Klaus K-hotellets frukostbord. Under planering är bland annat samarbete med Iittalas fabriksbutiker utomlands.

Biskötsel har man lärt sig genom försök och misstag, enligt Peltoniemi lär man sig varje år något nytt. Ifjol blev man tvungen att bromsa utlandsmarknaden, för det tar sin tid att sköta cirka 200 bikupor. Man fick ändå ut honungen på den inhemska marknaden via Kesko. Nästa steg är att gå över till ekologisk honung.

– Ekologiskt är ett stort trumfkort utomlands. Vi har fått tillträde till Vasa universitets kurs för branding, genom samarbete ska man till exempel utarbeta förbättringar i burkens modell och etiketten.

I sommar får man bättre fart på produktionen för företaget har investerat i en ny centrifugerings- och förpackningslinje med hjälp av landsbygdsfondens stöd. Stödet för förpackningslinjen kom från Leader Yhyres rf och Österbottens NTM-central beviljade investeringsstöd till gårdsbruken.  För NTM-centralens stöd skaffade man även produktionsredskap för cirka hundra bikupor.

– Stödet underlättade för sin del risktagningen och med hjälp av investeringarna har man frigjort tid för skötseln av företaget och bina, konstaterar Peltoniemi.

text: Kirsi Tikkanen
foto: Sugar Daddies co