Mehukas valdes till det mest lovande tillväxtföretaget på landsbygden

Mehukas valdes till det mest lovande tillväxtföretaget på landsbygden

Företaget Mehukas Saikkonen & Sippola från Storkyro valdes till det mest lovande tillväxtföretaget på Farmari-lantbruksutställningen av Maaseudun Kasvupolku (Landsbygdens Tillväxtstig) som riktar sig till landsbygdens företag. Enligt juryn greppar företaget många nya trender och går samtidigt sin egen stig.

En av ägarna till Mehukas, Petra Sippola  från Storkyro har hunnit vara med i svängarna. Hon är ekonom och har arbetat som  idrottsinstruktör, varit bland de första som introducerat Zumba i Finland, tagit vårt lands första examen som saftterapeut och skrivit informationsböcker. Hon är en trebarnsmamma med många järn i elden. Saftkärrorna som står på hennes gård vittnar om utvecklingen av Sippolas företag.

– Vi har prövat konceptet med saftbarer på lokala tillställningar. Saft och smoothies gjorda på färska råvaror har fått ett varmt mottagande. Vi ville utvidga vår verksamhet, men affärslokaler är dyra och städerna i Kyrölandet är små. Det är svårt att göra en saftbar till en lönsam affärsidé.

Med dagens koncept kör företaget med saftkärrornas hjälp sina produkter dit där kunderna finns, det vill säga till olika evenemang och publiktillställningar. På sommaren ser man företagets kärror bland annat i Power Parks nöjespark och vid stora tillställningar som Farmari, Jukola kavlen och på Bostadsmässor. Sippola vill lyfta fram råvarorna, samtidigt som hon ställer den finländska landsbygden i rampljuset.

– Eftersom jag bor på en bondgård vill jag förmedla en viss ideologi och i mån av möjlighet använda lokalt odlade råvaror. Vi framställer våra safter själva och vi använder inga färdiga fabrikat. För mig är produkternas näringsvärden viktiga.

Sippola fick stöd från YHYRES -kehittämisyhdistys och en del av den egna finansieringsandelen har hon skött genom att skaffa sponsorer.

– Med min bakgrund som ekonom var det enkelt att fixa finansieringen med andra metoder än att ta ett banklån. Sponsorinkomsterna får vi genom marknadsföringssamarbete med olika företag.

Sippola och hennes arbetspartner Soile Saikkonen kunde under den gångna sommaren anställa 6–7 ungdomar som har rest från ort till ort och från evenemang till evenemang. Inför nästa sommar tänker man utvidga verksamheten och även besöka orter längre bort från hemknutarna.

– En möjlighet kan vara att utveckla det vi har till en franchising -kedja. För oss var förra sommarens arrangemang en prövosten, men det fungerade och vi vågade pröva på en ny verksamhetsform och nu vågar vi också gå vidare. Man planerar bland annat att öka antalet kärror, men så att man inte prutar på kvaliteten och de hälsosamma faktorerna. Man har även övervägt året runt verksamhet, men även det skulle vi göra på vårt eget sätt, inte ännu heller skulle vi gå över till stenfotsaffärer, avslöjar Sippola.

Landsbygden erbjuder
möjligheter

Sippola anser att landsbygden snarare erbjuder möjligheter än utmaningar för företagare. Enligt henne beror framgången till stor del på eget intresse och mod att pröva sin idé.

– Med digitaliseringen får vi fördelen att allt inte längre måste koncentreras till huvudstadsregionen. Nu behövs idéer på hur man skapar service och det behöver man arbeta aktivare med, säger Sippola.

Sippola har flyttat från Borgå till Storkyro och tror sig vara lyckligare på landsbygden än i storstan. Sippola arbetar bra på distans.

– Denna kombination fungerar bra för mig. Dels får jag vara en karriärkvinna och dels en hemmamänniska. Jag har aldrig ifrågasatt mitt val av boningsort och inte är ens kompetens knuten till boningsort. Möjligheter finns överallt, bara man kan se dem. Utgångspunkten ska vara vad man själv klarar av och vad som kan vara andra människor till nytta.

text o. foto: Kirsi Tikkanen