Närpes skidskyttestadion överraskar med sin teknik

Närpes skidskyttestadion överraskar med sin teknik

Motivering: ” Vargbergets fritidscentrum utvecklar den lokala potentialen genom ett innovativt grepp och ett nytänkande. Föreningen har lyckats utveckla ett tekniskt koncept som kan mäta sig även på internationell nivå. Satsningen betjänar även andra grenar än skidskyttet och medverkar till ett breddat utbud i nejden.Aktion Österbotten.”

Sparbanken Biathlon Arena tävlar i katergorin Programperiodens snilleblixt.

Området har byggts upp med talkokrafter för att stöda ungdomarnas motionerande

Skidskyttestadion på Vargberget i Närpes är ett fint bevis på vad man kan åstadkomma genom talkokraft. Banan uppfyller internationella mått och har en så unik teknik att Mattias Rönn som planerat systemet har fått förslag om att ansöka om patent för sitt system.

– Allt började med att jag är lat, avslöjar Rönn då han visar hur måltavlorna byts ut med ett knapptryck utan att någon måste gå fram till dem. Rönn har också förbättrat säkerheten genom att installera ett automatiskt varningsljus som tänds då banan är i bruk. Det behövs bara fyra knapptryck för att få banan redo.

– För att utveckla systemet krävdes framför allt tid och funderingar om hur saker och ting kan göras enklare och så att alla kan använda systemet, utan att glömma säkerheten. Drömmen om en egen träningsplats för skidskyttar fick sin början 2014. Rönns egen son hade börjat med skidskytte några år tidigare. Rönn och de andra föräldrarna tröttnade på att de närmaste träningsplatserna låg på tiotals kilometers avstånd i Jurva och Kauhajoki. Det började bli svårt att samordna den tid som gick åt hobbyn med skolarbetet.

 

Vargberget var en lämplig plats för stadion eftersom där redan fanns ett friluftsområde, en bastu och duschar samt skidspår och en spånbana. Byggandet av stadion och asfalteringen av banorna har ökat användarna och användningsmöjligheterna.

– Att min egen son har skidskytte som hobby är förstås en orsak till att jag varit engagerad. Å andra sidan tänker jag att om min son har fått utöva sin hobby på banor och idrottsplatser som byggts av andra så vill jag bidra med mitt för kommande generationer. Projektet omfattade cirka 3 700 talkotimmar. Det var ett litet aktivt gäng som deltog i arbetet, men deltagarna var desto effektivare.

– Vi har skrattat mer tillsammans än vi gråtit. Men utan Aktion Österbotten hade drömmen aldrig blivit sann. Också Närpes stad och olika lokala företag har bidragit med en hel del stöd. Vi har fått låna maskiner och till exempel hytten varifrån tekniken styrs har vi fått som donation, berättar Rönn tacksamt.

 

Eftersom det inte finns några motsvarande träningsplatser för skidskyttar i närheten används banan också av andra idrottare. Rönn tror att man på detta sätt också kan överskrida språkmurarna och att barnen och ungdomarna får språkbad genom gemensamma träningar med finskspråkiga.

Rönn är också stolt över att banan uppfyller de stränga miljökraven. Området intill skytteplatsen är asfalterat för att hylsorna ska kunna samlas upp snabbt. Själva tavlorna placeras i sin tur i sjöcontainers som samlar upp alla rester av kulorna.

Trots att Rönns egen son och hela föreningen har varit framgångsrika i nationella tävlingar, är det inte tävlingsframgångarna som motiverat mest till det frivilliga arbetet.

– Tidigare utövade barnen mer vardagsmotion. I dag orsakar bristen på motion redan problem för medborgarhälsan. Jag vill uppmuntra ungdomar att motionera framför allt för att de ska må bättre.

Skidskytteförbundets tekniska delegation har bekantat sig med platsen och planerar också att skicka representanter för Internationella skidskytteförbundet för att bekanta sig med de automatiserade måltavlorna.

– Kanske får vi se samma teknik senare i VM eller OS, funderar Rönn.