Nätverken förstärktes i Jakobstad

Nätverken förstärktes i Jakobstad

img_7495

img_7531

I början av november fylldes Rosenlunds prästgård i Jakobstad av Österbottens NTM-centrals projektaktörer och andra samarbetspartner. Nätverksdagen ordnades tillsammans med Landsbygdsnätverket och informationsprojektet LYHDE II. Avsikten var att informera om aktuella projekt, NTM-centralens stöd och betalningar och framfört allt att nätverka.

Landsbygdsenhetens chef Harriet Hermans inledde dagen med några minnen från den tid då projektverksamheten inleddes för 20 år sedan. Då vad det ingen som egentligen förstod vad som menades när man talade om projekt. Med projekt avsågs vanligen att t.ex. städa garaget eller torka ur köksskåp.

– Betalningen bestod av att med blyerts skriva betalt på ansökningshandlingarna. Pulsen steg verkligen då jag på en kurs plötsligt fick höra att vi skulle börja utfärda betalningsbeslut. Den som satt bredvid förstod tack och lov inte desto mera heller. Dessa saker fördes fram plötsligt utan förvarning och anvisningar.

Hermans konstaterar att det numera är lätt att med ett visst mått av självironi tala om de problem som förekom i början, för nu har man klara spelregler och ett smidigt samarbete med projekten.

 

Landsbygdsnätverket
är vi

Lauri Hyttinen från Landsbygdsnätverket var moderator för diskussionen och påminde om att var och en av de närvarande kanske hör till ett landsbygdsnätverk utan att vara medveten om det. Avsikten med landsbygdsnätverket är bl.a. att föra ut information om vilka möjligheter landsbygdsprogrammet kan erbjuda och vilka resultat det har gett samt att sprida god praxis och främja samarbete mellan olika aktörer.

Goda samarbetsmöjligheter erbjuds också av Kim Blåfields Boden-projekt, som samlar in landsbygdsrelaterad information till ett ställe, i digital form. Inom det av Yrkesakademin administrerade projektet kan man anlita Blåfields tjänster t.ex. för att låta göra en seminarievideo, expertintervju eller direktsändning, dvs. strömning över internet. Materialet samlas på webbplatsen boden.fi där det finns tillgängligt för alla.

Maarit Kari från ProAgria presenterade det riksomfattande projektet Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla. På webbplatsen Energiatehokkaasti.fi har man samlat en omfattande mängd nyheter, publikationer, finansieringsmöjligheter och annan aktuell information som gäller energi. Där finns t.ex. en karta där man märkt ut projekt som hänför sig till energieffektivitet och lämpliga besöksobjekt för grupper som är intresserade av temat.

 

Fler företagsprojekt
efterlyses

Petri Svanbäck och Sirkku Wacklin gav en aktuell översikt för Österbottens NTM-centrals del. När det gäller antalet positiva beslut om projektstöd ligger man väl till i Österbotten. Fram till 11.10 hade NTM-centralen och regionens Leader-grupper (Aktion Österbotten, Pirityiset och YHYRES-kehittämisyhdistys) beviljat stöd på 132 ansökningar, vilket är det näst största antalet i landet. I början av programperioden hopades ansökningarna men de har nu behandlats och resultatet är ett mångsidigt projekturval.

– För utveckling av näringslivet behövs fler samarbetsprojekt och företagsgruppsprojekt. Även om antalet ansökningar har minskat under den senaste tiden, kommer hela det stödbelopp som finns tillgängligt för detta år att ta slut och vi blir tvungna att gallra bland ansökningarna. Det kommer ändå att finnas rum för och efterfrågan på bra projekt även i fortsättningen, påminde Svanbäck.

I fortsättningen prioriteras förutom projekt för utveckling av näringslivet och företagsgruppsprojekt också landsbygds- och skärgårdsturism, digitalisering, energieffektivitet, integration och kretsloppsekonomi.

– Den bästa kombinationen uppstår när dessa bitar förenas. Vi är ändå inte ute efter att måttbeställa projekt, utan ämnena kommer från de sökande, tillägger Svanbäck.

Utöver dessa inlägg innehöll dagen också en hel del nätverkande som startade med en övning ledd av Sari Saarikoski. Denna grupp behövde ändå inte så mycket handledning. Rosenlunds gård fylldes av ett glatt sorl av röster då nya och gamla bekanta utbytte visitkort och broschyrer. Den positiva energi som denna grupp bär inom sig lovar gott för den fortsatta utvecklingen av Österbotten och Mellersta Österbotten.

text och foto: Kirsi Tikkanen, informatör, informationsprojektet LYHDE II
översättning: Sara Tarvos-Aalto