Nu söks projektvärldens pärlor – föreslå en kandidat

Nu söks projektvärldens pärlor – föreslå en kandidat

Nu söks projektvärldens pärlor, dvs. lyckade projekt finansierade av NTM-centralen i Österbotten eller av områdets Leader-grupper (Aktion Österbotten, Pirityiset, YHYRES) med stöd från landsbygdsfonden.

Tävlingen genomförs i fyra kategorier och varje kategori har fem finalister, två projekt finansierade av NTM-centralen (ett från Österbotten och ett från Mellersta Österbotten) och ett från varje Leader-grupp.

Kategorierna är:

1) Framtidsföretag – ett företag som har utvecklings- och tillväxtpotential, som har ett innovativt grepp eller som främjar försökskultur.

2) Lokal förankring – ett projekt eller ett företag vars verksamhet bygger på lokal förankring, boendeortens rötter eller att göra det lokala till ett varumärke. Det kan också vara en idé som drar nytta av det lokala, dess särdrag, identitet, lokala resurser eller miljön, såsom närmat, kultur, landskapet. Eller en förening som med sitt projekt stärker det lokala samhället.

3)   Programperiodens snilleblixt – en insikt, innovation eller ny idé inom ett projekt eller ett företag. Det behöver inte vara något stort, bara det har lett till en positiv utveckling eller främjat affärsverksamheten.

4) Nätverkaren – ett projekt som har varit en modern nätverkare antingen på gräsrotsnivå, t.ex. inom föreningar, och där skapat samhörighet på sitt område, eller på interregional, internationell eller organisationsnivå och där lotsat skolor, företag och den offentliga sektorns aktörer till samarbete. Eller i ett projekt en föredömlig aktör som genom att dra nytta av nätverkande har fått goda resultat/mervärde i sitt projekt.

 

Nu har du möjlighet att påverka och föreslå ett projekt som har fått finansiering under den här programperioden (2014-2020). Du kan föreslå kandidater till en eller flera kategorier. Skicka ditt förslag senast den 6.4. till kirsi.tikkanen@yhyres.fi