Ny fart på skådespelstraditionerna i Laihela

Ny fart på skådespelstraditionerna i Laihela

Motivering: ”Laihian Nuorisoseuras dagsaktuella projekt ”1917″ resulterade i en pjäs, som spelades i Laihela och Vasa, och som berättar om hur Finland blev självständigt och områdets betydelse i händelseförloppet. Det viktigaste i projektet var ändå själva processen, där ungdomar fick lära sig om olika typer av scenkonst samtidigt som deras nationella och lokala självkänsla stärktes. Leader Yhyres.”

1917-tävlar i kategorin Nätverkaren.

Unga aktiverades genom samarbete och salarna fylldes

På Laihela ungdomsförening beslutade man sig för att delta i Finlands 100-årsjubileum genom att sätta upp en hembygdspjäs som berättar om de första skedena i vår självständiga historia. Även om pjäsen tar oss tillbaka i tiden tog ungdomsföreningen ett stort kliv framåt. Produktionen delades upp i två projekt. Pjäsen bereddes och visades genom ett utvecklingsprojekt. Scentekniken för pjäsens behov skaffades å sin sida genom ett investeringsprojekt. Syftet var att trygga den långvariga pjästraditionen i Laihela som höll på att dö ut.

– De unga har en stor roll i pjäsen. Medelåldern i föreningen är dryga sextio år, till och med mer, och nu lyckades engagera nya ungdomar. Samtidigt uppstod en idé om en workshop som stöd för skådespelshobbyn, beskriver projektkoordinatorn Pertti T. Lehto.

Pjäsen Unelmien kesä 1917 (sv. Drömmarnas sommar 1917) var en så stor framgång att man redan håller på och arbetar med en ny pjäs. Lehto berättar att resultatet var förstummande och publikframgången enorm.

– Tusentals människor kom för att se pjäsen. Vi hade fler än tio föreställningar i Laihela och två jubileumsföreställningar på Vasa stadsteater. I hela produktionen deltog cirka 55 personer. Åldern bland deltagarna varierade från 10 till över 70 år.

Utöver skådespelare behövde man också bakgrundstrupper för att få nätverken och marknadsföringen i skick.

– Man arbetade hårt med marknadsföringen och värvade en egen grafiker och en kodare för att hjälpa till med webbsidorna. Vi använde oss av alla tänkbara kanaler. Vi var med på sociala medier, i radion och tidningarna och vi syntes också i gatubilden genom banderoller, roll ups och flajrar. Människorna hittade oss och det är en orsak till den stora publikframgången, berättar Lehto.

Projektet skaffade sig ett omfattande nätverk. I samarbetet deltog bland annat Vasa stadsteater, Vaasa-opisto, Laihela kommun och kommunens bildnings- och kulturtjänster som åkte på besök till högstadiet och gymnasiet i Laihela för att presentera sig tillsammans med teatern. Från skolorna fick vi nya deltagare i pjäsen.

– Från Vasa stadsteater fick vi experthjälp med att använda ny utrustning, med skådespelar- och regissörsarbetet och med hur man stiger ut på estraden, berättar Lehto. Han berättar att projektet lyckades engagera hela Laihela och att det bästa var att få arbeta tillsammans. Och aktiviteten tar inte slut här.

– Nu har föreningen tillgång till scenkonstutrustning, såsom video-, ljus-, ljud- och regiteknik. Föreningen stöder både de ungas och kommunens verksamhet, de ungas hobbyer och studier i ett vitt perspektiv. Nya kurser byggs fortfarande upp tillsammans också för skoltiden. Det är nu vi egentligen börjar utnyttja allt då vi ha fulla möjligheter att göra vad som helst.