En ny Lande har utkommit

En ny Lande har utkommit

En ny Lande-tidning har utkommit. I Lande kan du läsa om exempel på hur landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har utvecklats med stöd från Europeiska landsbygdsfonden. I tidningen presenteras projekt som finansierats av NTM-centralen i Österbotten och de tre Leader-grupperna på området (Aktion Österbotten, Pirityiset och YHYRES-kehittämisyhdistys). Temat är innovativa företagare på landsbygden, men det ingår också projekt som genomförs av sammanslutningar.

Här några plock ur tidningen:

  • Från berättelse till produkt – från historia till nutid
  • Finländsk havre är magisk
  • Masto fixade porten till världsarvet
  • Kaffe från en motorhuv
  • Produktifiering ger mer möjligheter för företagsamhet
  • Ut ur klassrummet och mingla med finländare
  • Mjölkbranschen i konstant förändring
  • Mot hästbranschens topp

Du kommer till e-tidningen genom att klicka här. Papperstidningar att dela ut i byn kan du hämta från Leader-gruppernas kontor.

Lande ges ut av informationsprojektet Lyhde II som finansieras av NTM-centralen i Österbotten.