Projektvärldens pärlor är utsedda

Projektvärldens pärlor är utsedda

Pärlorna bland de projekt i Österbotten och Mellersta Österbotten som genomförts med stöd från landsbygdsfonden har utsetts. Till vinnare bland de projekt och företag som finansierats av NTM-centralen i Österbotten och Leader-grupperna i regionen valdes BusinEsse som utvecklat Stedox-innovationen inom byggnadsbranschen, Kyröön Kievaris utbyggnad av besökscentret i anslutning till Kyrö Distillery, Mö Foods från Lochteå som förädlar livsmedel av havre samt projektet InnoVäxthus som utvecklar växthusklustret i Närpes och hela Österbotten. Vargbergets fritidscentrum r.f.:s projekt Sparbanken Biathlon Arena  utsågs till publikens favorit.

Under åren 2014–2018 har NTM-centralen, Leader Aktion Österbotten och Leadergruppen Yhyres ry och Pirityiset ry beviljat finansiering till nästan 600 projekt och företag i Österbotten och Mellersta Österbotten genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stöd från fonden har beviljats i form av över 42 miljoner euro för att utveckla företag som är verksamma på landsbygden och för utvecklingsprojekt som ansluter till service för invånarna och deras trivsel. Tillväxten och välbefinnandet på landsbygden stöds för att hela Österbotten och  Finland ska må bra och för att öka företagsverksamheten och antalet arbetsplatser.

 

I kategorin Framtidsföretag sökte man efter ett företag som har potential att utvecklas och växa och som har ett innovativt grepp. Till vinnare utsåg juryn Mö Foods från Lochteå som är ett startupföretag inom livsmedelsbranschen. Företagets affärsidé är att tillverka och sälja växtbaserade mejeriprodukter. I tillverkningen använder företaget rena finländska råvaror, såsom havre. De första produkterna, havreyoghurtarna, lanserades i januari 2018 och efterfrågan på produkterna ökade snabbare än väntat. Företaget ansökte om stöd från NTM-centralen i Österbotten och investerade i en förpackningsmaskin.

– Stödet har gett oss mod att göra investeringar och försnabba dem. Tack vare stödet kunde vi öka kapaciteten och effektivera produktionen, berättar verkställande direktören Annamari Jukkola.

I kategorin Lokal förankring sökte man, som namnet antyder, efter en förening eller ett företag som bygger sitt varumärke utgående från det lokala och utnyttjar det i sin verksamhet. Vinnare i denna kategori är Kyröön Kievari Oy med sitt projekt där man byggde ut besökscentret i anslutning till whiskydestilleriet Kyrö Distillery med stöd från Leader Yhyres ry. Den lokala förankringen är en röd tråd i besökscentrets verksamhet. I de drinkar som serveras i restaurangen försöker man använda så många lokala beståndsdelar som möjligt. Namnen på drinkarna och de berättelser som besökarna får höra på rundturerna i destilleriet berättar om Storkyros historia. Företaget vill också använda lokala entreprenörer och lokalt tillverkat material i samband med renoveringarna.

– Vi försöker skapa nytt liv på orten och få pengarna att hållas i regionen. Det har uppstått nya arbetsplatser och genom dem har vi också lyckats få några nya invånare till kommunen. Vi har lyckats locka hit tre gånger fler besökare än vad det finns invånare i kommunen, och vi har också haft utländska besökare, berättar verkställande direktören Miko Heinilä.

Vinnare i serien Programperiodens snilleblixt är BusinEsse Ab som beviljats stöd från NTM-centralen i Österbotten för sin innovation Stedox som underlättar monteringen av betongelement. Familjeföretagets innovativa produkt har ett nyhetsvärde eftersom det inte funnits någon motsvarande produkt på marknaden tidigare.

– Avsikten är att först börja exportera Stedox till Sverige och Sydeuropa och senare till Asien och USA. Vår mission är att betongelement ska kunna monteras på ett säkrare, lättare och snabbare sätt i hela världen, berättar männen bakom Stedox, det vill säga Markus Sundström och hans söner Jimmy och Dennis Sundström.

Vinnare i serien Nätverkaren är projektet InnoVäxthus vars mål är att bevara och stärka växthusklustrets ställning i Närpes och hela Österbotten.

– Avsikten har varit att identifiera problemen i växthusklustret. Jag började med att ordna workshoppar där jag frågade producenterna direkt vad som är fel och orsakar problem, berättar projektledaren Irene Vänninen från Österbottens  Svenska Producentförbund.

Som resultat skapades fyra utvecklingsvägar: kommunikationen i kedjan och ett kundorienterat grepp, kvalitet, nya växter och produkter samt strategiskt tänkande, vilket innebär till exempel varumärkesledning och prognostisering av framtiden.

 

Projektet Sparbanken Biathlon Arena vann kategorin Publikens favorit. Föreningen har lyckats utveckla ett tekniskt koncept som kan mäta sig även på internationell nivå. Satsningen betjänar även andra grenar än skidskyttet och medverkar till ett breddat utbud i nejden.

– Att min egen son har skidskytte som hobby är förstås en orsak till att jag varit engagerad. Å andra sidan tänker jag att om min son har fått utöva sin hobby på banor och idrottsplatser som byggts av andra så vill jag bidra med mitt för kommande generationer, berättar Mattias Rönn som planerat systemet.

Juryn som utsett vinnarna bestod av forskare Kenneth Nordberg från Åbo Akademi, överdirektör Marja-Riitta Vest från NTM-centralen i Österbotten, utvecklingschef Miia Lammi från Designcentrum Muova, EU-programkoordinator Tuija Puumala från Mellersta Österbottens förbund, utvecklingsdirektör Petri Jylhä från Kaustby ekonomiska region, utvecklingsplanerare Kimmo Riusala från Österbottens förbund samt Christel Åström som arbetar som konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet.

– I Österbotten hittar man mångsidiga projekt, modiga människor, ett innovativt grepp och en vilja att fortfarande göra saker tillsammans för det gemensamma bästa och den egna hemregionen. Positivitet, en tro på framtiden och en vilja att lyckas är drag som framträdde först. Genom sådana här projekt skapar man en intressant och livskraftig landsbygd i stället för att gnälla på vad som saknas i området. Man gör till och med helt nya saker som ingen annan ännu gör, konstaterar Kirsi Tikkanen som är informatör för Lyhde II-projektet som ordnat tävlingen och galan.

 

Text och bild: Kirsi Tikkanen
Foto: Kim Blåfield