•   Vad tänker du först på när du hör gamla hus i Österbotten? Kanske de traditionella röda stugorna som finns vid museibyn Stundars eller bondgårdarna som står vid åkrarna, likt Kosolas hus i Lappo. Eller de gamla dekorativa byggnaderna som Carlsros villa i Kristinestad, eller kanske ett borgerligt hus i empire stil som Malmska gården […]

  Läs mer

 • Sevil Ilter grundade sitt drömföretag med hjälp av Leader-stöd Sevil Ilter som driver företaget Veikaris hundsporthall har en livlig sommar bakom sig. Egentligen har hela det senaste året varit hektiskt – trots coronapandemin. När Sevil inledde sin verksamhet 2017 i byn Veikars i Korsholm var målet att hon skulle kunna sysselsätta sig själv. Målet har […]

  Läs mer

 • Användningen av Leaderfinansierade friluftsplatser ökade under våren

  De Leaderfinansierade friluftsplatserna har använts flitigt under coronavåren. Landsbygden har erbjudit möjligheter för friluftsliv och rekreation både för lokala invånare och mer långväga besökare. Aktion Österbotten har beviljat stöd för utveckling av sådana här områden i olika delar av Österbotten. Till exempel friluftsmuseet Stundars i Solf har deltagit i många temaprojekt och utvecklat sin verksamhet […]

  Läs mer

 • Byarinfluencers visade upp livet på landsbygden

  Aktion Österbotten har provat ett nytt sätt att lyfta fram Österbottens byar. Föreningen sökte influencers som marknadsförde områdets byar i projektet Byainfluencer. Tolv representanter från olika byar runtom i Österbotten fick under tiden juni-augusti 2019 föra fram sin by och kommun i sociala medier, främst Facebook och Instagram. – Vi ville ha en ”uppdaterad” kampanj, […]

  Läs mer

 • Enligt en utredning är nya landsbygdsföretag som har beviljats Leaderfinansiering mer framgångsrika än företag i genomsnitt i hela landet. Mer än fyra av fem nybildade företag med Leaderfinansiering var fortfarande verksamma efter fem år. På nationell nivå blir i genomsnitt vartannat företag tvunget att lägga ner verksamheten redan under de fem första åren. Utredningen gjordes […]

  Läs mer

 • Det blåser nya vindar i Gamla hamn

  Gamla hamn i Jakobstad betraktas som stadsbornas vardagsrum, där finns simstrand, småbåtshamn, naturskyddsområde och service så som kiosk, kafé och restaurang. Det är ett idylliskt rekreationsområde med rödmålade båthus men det har också stort historiskt värde i och med båtbyggartraditionen på området. Men inte ens alla invånare känner till områdets historia. – Gamla hamn har […]

  Läs mer

 • Många företag använder landsbygden i sin marknadsföring

  Den landsbygden är äkta och positiv De finländska företagen har börjat framhäva, förutom sina produkter, även den landsbygd som är bättre än förr. Istället för det allmänna, fokuserar man på det lokala och man marknadsför inte bara produkter utan även platser.– Landsbygden är trist och avkrokarna avfolkas, låter det som då man till exempel läser […]

  Läs mer

 • Samarbete skapar vi-anda i föreningar

   I projektet som drevs av yrkeshögskolorna skapades ett verktyg för att stärka föreningsverksamheten  Vad är det som gör att vissa föreningar blomstrar, medan andra har svårt att få sin verksamhet att fungera överhuvudtaget? Det finns naturligtvis många svar på den frågan, men ett svar som blev väldigt tydligt i projektet FöreningsKICK är att vi-andan ofta är […]

  Läs mer

 • Weekend Snacks vill vara föregångare

  Motivering: ”Weekend Snacks har satsat på nytänkande och hälsosammare vanor. Företaget riktar in sig på tillväxt via nya kundgrupper och marknadsområde i och med utvecklingen av ett nytt produktsortiment. Aktion Österbotten.” Weekend Snacks tävlar i kategorin Framtidsföretag. Företaget har utvecklat smakliga produkter åt hälsomedvetna finsmakare   Snacks-fabriken i Finlands minsta stad saknar inte go. Oy […]

  Läs mer

 • Närpes skidskyttestadion överraskar med sin teknik

  Motivering: ” Vargbergets fritidscentrum utvecklar den lokala potentialen genom ett innovativt grepp och ett nytänkande. Föreningen har lyckats utveckla ett tekniskt koncept som kan mäta sig även på internationell nivå. Satsningen betjänar även andra grenar än skidskyttet och medverkar till ett breddat utbud i nejden.Aktion Österbotten.” Sparbanken Biathlon Arena tävlar i katergorin Programperiodens snilleblixt. Området […]

  Läs mer

 • Topelius blev varumärke för Nykarleby

      Motivering: ”Nykarleby är en stad med en litterär ådra som gett upphov till flera författare genom tiden. Topelius har nationell tyngd och han är också känd i Norden. Projektet Björken och stjärnan testar sätt att göra Topelius till ett platsvarumärke för Nykarleby, engagera Nykarlebybor på bred front och använda sig av högskoleexpertis som […]

  Läs mer

 • Arkivskatter tas till vara för gemensamt bruk

  Motivering: ” Klockars Online är ett digitaliseringsprojekt som strävar till att tillgänglig- och offentliggöra nationellt historiskt värdefullt material som samtidigt stärker hembygdskänslan och kan leda till nya produkter, som ex. inom turism, kultur, litteratur, efter projekttidens slut.Aktion Österbotten.” Klockars Online del 1 och 2 tävlar i kategorin Nätverkaren. Klockars online visar föreningarna hur de skall bevara […]

  Läs mer

 • Åminne, ett resultat av sextusen talkotimmar

  För fem år sedan hade Åminne folkpark i Malax undvikit en konkurs med en hårsmån och fått talko-andan att blomma igen. Med hjälp av Rädda Åminne – kampanjen steg man upp från botten. Mikko Ollikainen, som fungerade som ordförande för kampanjen, konstaterade i ÖP 2012, att efter ett sådant år kan det bara bli bättre. […]

  Läs mer

 • Har du minnen om Leader?

   År 2016 jubilerar Leader 20 år. Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leader genomförs inom ramen för Landsbygdsprogrammet under 2014-2020. I Kust-Österbotten fungerar Leader Aktion Österbotten r.f., som tidigare hette Studiefrämjandet i Österbotten. Från jord- och skogsbruksministeriet har man begärt in Leader-minnen från regionen och man uppmärksammar också Leader 20 år […]

  Läs mer