•   Vad tänker du först på när du hör gamla hus i Österbotten? Kanske de traditionella röda stugorna som finns vid museibyn Stundars eller bondgårdarna som står vid åkrarna, likt Kosolas hus i Lappo. Eller de gamla dekorativa byggnaderna som Carlsros villa i Kristinestad, eller kanske ett borgerligt hus i empire stil som Malmska gården […]

    Läs mer