• Enligt en utredning är nya landsbygdsföretag som har beviljats Leaderfinansiering mer framgångsrika än företag i genomsnitt i hela landet. Mer än fyra av fem nybildade företag med Leaderfinansiering var fortfarande verksamma efter fem år. På nationell nivå blir i genomsnitt vartannat företag tvunget att lägga ner verksamheten redan under de fem första åren. Utredningen gjordes […]

  Läs mer

 • Lokal företagsfinansiering med betydande effekter för regionen i fråga beviljas på landsbygden. Leader-finansiering täcker högst en tredjedel av ett företags investering, men den uppmuntrar företag att utvecklas. Finansieringen består av medel från EU, kommunen och staten, och har gett den finländska landsbygden investeringar för 70 miljoner euro under de senaste fem åren. Man kan få […]

  Läs mer

 • Med ekologiskt surfvax och naken honung ska världen erövras

  Sugar Daddies utnyttjar sinnebilden av landsbygden i sin marknadsföring Från Storkyro tar man nu språnget ut i världen förutom med rågwhiskey också med surfvax som har gjorts av bivax och möjligast lite bearbetad (s.k naken) honung. Idéen föddes i novembervågorna på Kvarken, då de surfande kompisarna funderade på var man kunde få tag på ekologiskt […]

  Läs mer

 • Projektvärldens pärlor är utsedda

  Pärlorna bland de projekt i Österbotten och Mellersta Österbotten som genomförts med stöd från landsbygdsfonden har utsetts. Till vinnare bland de projekt och företag som finansierats av NTM-centralen i Österbotten och Leader-grupperna i regionen valdes BusinEsse som utvecklat Stedox-innovationen inom byggnadsbranschen, Kyröön Kievaris utbyggnad av besökscentret i anslutning till Kyrö Distillery, Mö Foods från Lochteå […]

  Läs mer

 • Jakkurokki skapade gemenskap bland byborna

  ”Projekt Jakkurokki är ett bra exempel på en idé vars förverkligande skapade ett fräscht musikevenemang på landsbygden, som förde samman olika åldersgrupper samt landsbygd och stad. Man blev överraskande över evenemangets popularitet redan första gången det ordnades och det gav tilltro till och möjlighet att ordna det här evenemanget årligen.” Leader YHYRES Ungdomsföreningen i Laihela […]

  Läs mer

 • Nu söks projektvärldens pärlor, dvs. lyckade projekt finansierade av NTM-centralen i Österbotten eller av områdets Leader-grupper (Aktion Österbotten, Pirityiset, YHYRES) med stöd från landsbygdsfonden. Tävlingen genomförs i fyra kategorier och varje kategori har fem finalister, två projekt finansierade av NTM-centralen (ett från Österbotten och ett från Mellersta Österbotten) och ett från varje Leader-grupp. Kategorierna är: […]

  Läs mer

 • Har du minnen om Leader?

   År 2016 jubilerar Leader 20 år. Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leader genomförs inom ramen för Landsbygdsprogrammet under 2014-2020. I Kust-Österbotten fungerar Leader Aktion Österbotten r.f., som tidigare hette Studiefrämjandet i Österbotten. Från jord- och skogsbruksministeriet har man begärt in Leader-minnen från regionen och man uppmärksammar också Leader 20 år […]

  Läs mer

 • Kom med och utveckla landsbygden

  Du har kommit till Leader Österbottens-sidor, välkommen! Som framgår av namnet är den här sidan gemensam för Leader-grupperna i Österbotten och Mellersta Österbotten, det vill säga Aktion Österbotten i kustregionen, Pirityiset i Mellersta Österbotten och YHYRES ry i Kyrolandet. Leader-grupperna är politiskt obundna föreningar, som utvecklar landsbygden delvis med hjälp av EU-stöd. NTM-centralen i Österbotten […]

  Läs mer