• Närpes skidskyttestadion överraskar med sin teknik

    Motivering: ” Vargbergets fritidscentrum utvecklar den lokala potentialen genom ett innovativt grepp och ett nytänkande. Föreningen har lyckats utveckla ett tekniskt koncept som kan mäta sig även på internationell nivå. Satsningen betjänar även andra grenar än skidskyttet och medverkar till ett breddat utbud i nejden.Aktion Österbotten.” Sparbanken Biathlon Arena tävlar i katergorin Programperiodens snilleblixt. Området […]

    Läs mer

  • Inblick i landsbygdens mångsidiga projektvärld

    I augusti besökte Österbottens NTM-centrals projektgrupp ett antal objekt som fått projekt- eller företagsstöd. Även denna projektutfärd visade hur mångsidig projekt- och företagsverksamheten på landsbygden är och hur viktigt landsbygdsfondens stöd har varit för föreningar och företag. Malax köttrökeri har investerat två gånger med hjälp av stöd från NTM-centralen i Österbotten. Företaget, som har funnits […]

    Läs mer