• Med ekologiskt surfvax och naken honung ska världen erövras

  Sugar Daddies utnyttjar sinnebilden av landsbygden i sin marknadsföring Från Storkyro tar man nu språnget ut i världen förutom med rågwhiskey också med surfvax som har gjorts av bivax och möjligast lite bearbetad (s.k naken) honung. Idéen föddes i novembervågorna på Kvarken, då de surfande kompisarna funderade på var man kunde få tag på ekologiskt […]

  Läs mer

 • Whiskydestilleriet tar stora kliv mot framtiden

  Kyrö Distillery investerar för att tredubbla sin produktion Kyrö Distillery Company har två tydliga visioner som de strävar efter att uppnå i verksamheten fram till 2022. Den första visionen är att vara världens mest kända av rågdestilleriet. Den andra är att destilleriets besökscenter i det gamla mejeriet i Storkyro ska bli Finlands mest uppskattade sevärdhet. […]

  Läs mer

 • Projektvärldens pärlor är utsedda

  Pärlorna bland de projekt i Österbotten och Mellersta Österbotten som genomförts med stöd från landsbygdsfonden har utsetts. Till vinnare bland de projekt och företag som finansierats av NTM-centralen i Österbotten och Leader-grupperna i regionen valdes BusinEsse som utvecklat Stedox-innovationen inom byggnadsbranschen, Kyröön Kievaris utbyggnad av besökscentret i anslutning till Kyrö Distillery, Mö Foods från Lochteå […]

  Läs mer

 • Kokkolan Nahka utökar verksamheten till hunddelikatesser

  Motivering: ”Kokkolan Nahka Oy är världens ledande älgskinnstillverkare. Av hudarna är en del av dålig kvalitet och det är inte lönsamt att förädla dessa. Vid förädlingen uppstår också mycket klippavfall och företaget har tidigare varit tvunget att betala för att slippa avfallet. Genom att investera i ny produktion kan man tillverka husdjursföda av de delar […]

  Läs mer

 • Mö Foods tror på havre

  Framtidsföretag: Mö Foods Oy Motivering:  ”Mö Foods Ab är ett startup-företag inom livsmedelsbranschen. Företagets affärsidé är att tillverka och sälja växtbaserade mejeriprodukter. För tillverkningen används rena finländska råvaror, såsom havre. De första produkterna, havreyoghurtarna, lanserades i januari 2018 och efterfrågan på produkterna har överskridit alla förväntningar. Med investeringarna har företaget snabbt kunnat öka sin produktionskapacitet […]

  Läs mer

 • Familjeföretagets enträgna arbete och mod ledde till patent

  Motivering: ”BusinEsse Ab har tagit fram en metallkonstruktion och stödsystem som underlättar montering av betongelement vid uppförande av byggnader. Företagets innovativa produkt har ett nyhetsvärde då det inte finns något liknande på marknaden i dagsläget. Marknaden för produkten är stor då produkten lämpar sig för byggande överallt i världen. NTM-centralen i Österbotten.” Stedox tävlar i […]

  Läs mer

 • Kvarkens natur som triumfkort för företagsgruppsprojektet inom turismbranschen

  Motivering: ”Man väntar sig fler övernattande turister på området Kvarkens världsnaturarv. Naturen och tystnaden räcker inte för dem, utan de behöver olika aktiviteter. I projektet Archipelago attractions deltar olika företag och deras gemensamma kunskap ger ett större mervärde för de medverkande företagen. Projektet fungerar som banbrytare inom turismbranschen i Österbotten genom att påvisa vikten av samarbete.” NTM-centralen […]

  Läs mer

 • Från importföretag till framgångsrik exportör

  Motivering: ”Från att ha varit importör av snöplogar har Oy Hilltip Ab blivit en ledande tillverkare och distributör av vägunderhållsredskap för pickup bilar i Europa. Rätta satsningar på produktutveckling och marknadsföring har genererat en stark tillväxt som bidrar till sysselsättning och regionala kringeffekter. Företagsverksamheten utvidgas med avseende på ytterligare tillväxt och målet att utveckla, tillverka […]

  Läs mer

 • Kvarkens turistföretagare paketerar sina tjänster i ett företagsgruppsprojekt

  Man anser att samarbete mellan företagare är nödvändigt, men utmaningen är att lyckas föra det längre än till ett par möten. Den här erfarenheten har Vasaregionens Utveckling Ab:s (VASEK) projektchef Peter Källberg. Även att förbinda sig vid gemensamma ansträngningar kan vara besvärligt för små företag. Som hjälp för att undvika dessa stötestenar har nejdens turistföretagare […]

  Läs mer

 • Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat Landsbygdens finansieringsstatistik. Där hittar du uppgifter om finansiering av projekt- och företagsstöd som beviljas via Utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinland, om gårdsbrukens finansiering, om miljöns specialstöd samt om växthusstöd. Du hittar även information om stöd beviljade av Leader-grupperna. Klicka på bilden för att läsa mer.  

  Läs mer

 • ”Branding” för projekt

  Vad är ett brand (starkt varumärke) och hur kan det utnyttjas i projektverksamheten? Dessa frågor ventilerades på den nätverksdag för landsbygdens projektaktörer som NTM-centralen i Österbotten och områdets tre Leader-grupper ordnade i mitten av november i Korsholm. I evenemanget deltog drygt 80 projektaktörer från olika delar av Österbotten och Mellersta Österbotten. Facilitator under dagen var […]

  Läs mer

 • När en forskare kommer från vetenskapsvärlden till den praktiska gräsrotsnivån, blir det första steget att hitta ett gemensamt sätt att se på saken med målgruppen. Om det inte räcker med ett gemensamt språk, kan konsten vara till hjälp.   Naturresursinstitutets specialforskare Irene Vänninen stötte på kommunikationsproblem när hon startade ett innovationsprojekt för växthusodlare i Närpes. […]

  Läs mer

 •   Juha Arrasvuori och Pirjo Yli-Viitala, bägge forskare vid Vasa universitet, vill föra digitaliseringen närmare den österbottniska landsbygdsföretagare, skogsägaren och invånaren. Deras projekt Digi-Botnia utgår från hur jordbrukare och andra företagare och aktörer på landsbygden kan dra nytta av digitaliseringen. Varför ska man överhuvudtaget intressera sig för digitaliseringen? – Därför att med hjälp av digitaliseringen […]

  Läs mer

 • Inblick i landsbygdens mångsidiga projektvärld

  I augusti besökte Österbottens NTM-centrals projektgrupp ett antal objekt som fått projekt- eller företagsstöd. Även denna projektutfärd visade hur mångsidig projekt- och företagsverksamheten på landsbygden är och hur viktigt landsbygdsfondens stöd har varit för föreningar och företag. Malax köttrökeri har investerat två gånger med hjälp av stöd från NTM-centralen i Österbotten. Företaget, som har funnits […]

  Läs mer

 • Åminne, ett resultat av sextusen talkotimmar

  För fem år sedan hade Åminne folkpark i Malax undvikit en konkurs med en hårsmån och fått talko-andan att blomma igen. Med hjälp av Rädda Åminne – kampanjen steg man upp från botten. Mikko Ollikainen, som fungerade som ordförande för kampanjen, konstaterade i ÖP 2012, att efter ett sådant år kan det bara bli bättre. […]

  Läs mer

 • I Laihela förvandlas snart plastavfall till olja

    Många känner redan till whiskeydestilleriet i Storkyro, Kyrö Distillery. Snart blir också en annan av Kyrolandets kommuner välkänt för destillation. I Laihela har man nämligen kommit på något unikt i samband med torrdestillation det vill säga pyrolys. Det är frågan om Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:s (Österbottens Nyttoavfallstranspport Ab) sätt att utnyttja pyrolysen så, att man […]

  Läs mer

 • Ekologiskt är fårgårdens naturliga val

    Renhunden Gisa tar emot gästerna med ett skall. Husbonden Tommi Sundberg hälsar glatt från andra sidan gården, vid växthuset. Ett ögonblick, här skulle ju finnas får, inte tomat- och gurkodling. Snart hörs ett bä och genast instämmer en hel kör med får, som bor i växthuset. – Jag fick idén att bygga ett växthus […]

  Läs mer