Topelius blev varumärke för Nykarleby

Topelius blev varumärke för Nykarleby

 

Projektledare Anci Holm är glad över att så många av nykarlebor har varit intresserade av projektet Björken och stjärnan.

 

Motivering: ”Nykarleby är en stad med en litterär ådra som gett upphov till flera författare genom tiden. Topelius har nationell tyngd och han är också känd i Norden. Projektet Björken och stjärnan testar sätt att göra Topelius till ett platsvarumärke för Nykarleby, engagera Nykarlebybor på bred front och använda sig av högskoleexpertis som stöd i processen. Projektet sammanfaller med 200-års jubileumet sedan Topelius födelse, och gör honom levande genom  att nyttja det lokala, dess särdrag, identitet och de lokala resurserna för att skapa lokal förankring, knyta an till boendeortens rötter och göra det lokala till ett varumärke. Aktion Österbotten”

Björken och stjärnan tävlar i kategorin Lokal förankring.

Författarens verk har fortfarande mycket att ge

För 200 år sedan föddes en son till läkarfamilj på Kuddnäs i Nykarleby. Pojken kom att lämna spår både i ortens och i hela Finlands historia. Han var författaren, tidningsmannen och professorn Zacharias Topelius, även kallad sagofarbrorn.
Inom projektet Björken och stjärnan har man målmedvetet börjat stärka Topelius betydelse för staden. Projektet har fått finansiering från Leader Aktion Österbotten.

– Topelius och Nykarleby hör ihop. Vi har velat göra honom till stadens varumärke och uppmärksamma hans liv och öka kunskapen om honom, konstaterar projektledare Anci Holm.

Med varumärke avser Holm ingen påklistrad slogan som skapats för ett kommersiellt ändamål, utan att stadens invånare själva känner sig som en del av varumärket och också själva kan fungera som Topelius-ambassadörer.

– Ett varumärke är ju egentligen den plats den handlar om, de människor som bor där, om och vilka värderingar har vi. Vi funderade på vad vi kan lära oss av Topelius och hur det kan användas på ett konkret sätt. Inom projektet har man ordnat workshoppar tillsammans med olika platser, byar och föreningar. På workshopparna har man funderat på hur Topelius kan inspirera var och en att utveckla sin verksamhet. Samtidigt har man skapat en gemensam Topelius-anda.

De som deltagit i workshopparna I Topelius spår, och de platser som ordnat evenemang har fått en skylt som anknyter till Topelius-temat. I Vexala ordnades bland annat en brunch och samtidigt visades ett skådespel som Topelius skrivit medan han var i byn. Huvudrollen spelades av stadsdirektören Gösta Willman. Holm ordnade också ett seminarium om barnlitteratur eftersom Topelius förnyade den. Han förändrade det sätt på vilket man såg på barn i litteraturen och hur man skrev till dem.

Företag och hantverkare har varit aktiva och skapat konkreta produkter, såsom en Kuddnäsöl, en Topeliusbakelse och olika hantverksprodukter, som kylskåpsmagneter.

– Dessa produkter kan köpas av såväl turister som invånare och de kan också ges som gåva. Man behöver inte alltid köpa produkter som tillverkats någon annanstans.

Holm beskriver att det har uppstått en Topeliusboom på orten. Människorna har varit intresserade och velat lära sig mer. Topelius är fortfarande aktuell och alla invånare i staden har en egen relation till honom. Tack vare Kuddnäs är Nykarleby dessutom den enda orten som har konkreta minnen som anknyter till Topelius.

– Det här har stärkt vi-andan i Nykarleby. Jag har förvånats och glatt mig över att jag har lyckats få med så många intresserade.

Projektet har fått sitt namn från Topelius saga. I sagan återvänder barn som förts till främmande land från Finland under kriget tillbaka till sitt land och hittar till slut hem. Avsikten med projektet har samtidigt varit att föra Topelius tillbaka hem, till Nykarleby.

– Topelius var en väldigt mångsidig människa och han har fortfarande mycket att ge. Ibland är vi blinda för det som finns i vår egen region, men nu vet vi vad vi har och kan också locka andra besökare hit. Jubileumsåret har också ökat antalet besökare på orten, säger Holm.

Avsikten med projektet har varit att föra Topelius tillbaka hem, till Nykarleby.