Turister på jakt efter nytt och annorlunda – landsbygden har sin chans

Turister på jakt efter nytt och annorlunda – landsbygden har sin chans

Arja Kortesluoma, expert inom turistaffärsverksamhet uppmuntrar att utveckla byaturism.

Naturen, det vidsträckta åkerlandskapet, de historiska målen. Åtminstone dessa trumfar kan kommunerna i Kyroland plocka fram då de utvecklar turismen. Denna slutsats kom man fram till under ett byaturismmöte som ordnades av Yhyres ry. Mötet leddes av Arja Kortesluoma som är expert inom turistaffärsverksamhet. I mötet deltog representanter för såväl föreningar som företag.

– Trots att regionen är bekant för mig kom det fram många nya saker. Börja genast, att utveckla turismen tar tid och kräver uthållighet, kommenterade Kortesluoma då idéerna från kvällens grupparbeten lades fram.

– Syftet med byaturism är att turismen i byarna på landsbygden utvecklas till produktiv affärsverksamhet. Turismen kan ge extra inkomster och erbjuda en sidonäring även för andra än turistföretagarna i byarna, påpekar utvecklingsplanerare Piritta Syrjälä som ordnat kvällsmötet.

Utbudet måste dock produktifieras och utvecklas till lättköpta paket.

– En trend inom turismen är det ökande intresset för mindre kända besöksmål. Många söker något annorlunda och vid nya besöksmål finns ingen trängsel och prisnivån är också lägre. Det finns ingen konkurrens om man lyckas skapa särpräglade specialiteter. Här har landsbygden sin chans, påpekar Kortesluoma.

 

Hållbarhet och välmående en trend

Digitaliseringen utvecklas snabbt och är därför en utmaning för tjänsteleverantörerna. Om tjänsterna kan hittas är digitaliseringen samtidigt en möjlighet. En resa börjar ofta på nätet och slutar med att turisterna delar bilder och videor då de återvänt från sin resa. Marknadsföringen underlättas då man använder färdiga marknadsförings- och försäljningskanaler. Det är sällan någon hittar tjänsterna från enskilda hemsidor. Exempel på sådana här kanaler är bland annat airbnb, booking.com och de finländska tjänsterna matkamaalle.fi och kylaan.fi.

I turismtrenderna kan man också se att man betonar en sund livsstil och hållbarhet. På landsbygden finns tillgång till sådant som man kopplar ihop med en sund livsstil, såsom natur, naturens gåvor och bastu. Dessa kan framhävas även genom design och arkitektur. Kortesluoma rekommenderar att hållbara värden görs synliga.

– Att återvinna flaskor är inte en självklarhet för alla, även om det är det för oss. I ett produktpaket hämtade man vattenflaskor från butiken tillsammans med gästerna, använde dem under hela besöket, fyllde på dem med kranvatten och till slut returnerade man dem till butiken. För turisterna var det här något nytt. På samma sätt borde man föra fram att vi använder lokala livsmedel och stöder lokalekonomin. I byaturismen kan man utgå från alldagliga vanor som man själv har.

Enligt Kortesluoma är produktifieringen sist och slutligen inte någon särskilt svår process. I planeringen står kunden alltid i centrum, vilket innebär att man måste fundera på vem tjänsten riktar sig till. Marknadsföringen, distributionen, försäljningen och priset måste övervägas och man måste också testa på att använda produkten så att det inte uppstår problem då det gäller.

För att skapa byaturism förutsätts en verksamhetsplan. Man måste fundera på vem som ska vara med, vilka mål man har och vilka åtgärder man ska vidta. Kortesluoma påminner om att det inte lönar sig att göra allt själv, utan man bör överväga att ta hjälp av en expert. Projekten erbjuder en god möjlighet till detta. Genom Leader-finansiering kan man stöda utvecklandet av turism endera genom ett allmänt utvecklingsprojekt eller genom att samla ihop 3–10 företag till ett företagsgrupprojekt. Genom ett företagsgrupprojekt kan man förutom gemensamma åtgärder också utveckla de enskilda företagen specifikt, vilket har konstaterats vara ett fungerande koncept.

Även Aktion Österbotten har som mål att skapa företagsgrupprojekt. Det lönar sig att söka bidrag så snabbt som möjligt, programperiodens sista år är nämligen i gång. Leader-rådgivarna Åsa asa@aktion.fi och Maria maria@aktion.fi ger gärna mer information.

 

text och foto: Kirsi Tikkanen, projektet Lyhde III