Kommunikationsanvisningar för stödmottagare

 

Projekt som har fått stöd från Programmet för utveckling av landsbygden 2014 – 2020, det vill säga från landsbygdsprogrammet är skyldiga att informera om sitt projekt, berätta öppet om dess resultat och komma ihåg att lyfta fram finansiärerna..

Om projektet har en webbplats ska den innehålla en kort presentation av projektet som beskriver projektets mål, resultat och EU:s medfinansiering.

 

Logon

I informationsmaterialet (med informationsmaterial avses till exempel webbplatser, broschyrer, PR-material och tidningsannonser) ska användas vissa logon.

 

  • Logo för EU:s landsbygdsfond (obligatorisk, två alternativ)
  • EU-flaggan och EJFLU:s (= landsbygdsfondens) slogan ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden” användas i regel alltid då det finns tillräckligt med utrymme för att texten ska gå att tyda.
  • Om det inte finns rum för sloganen skrivs istället fondens förkortning ”EJFLU”.
  • Logona kan laddas ner här

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vid sidan om EU-flaggorna används även programmets egen logo, landsbygd2020
  • Kan laddas ner i adressen (maaseutu.kuvat.fi)

landsbygd2020_oranssi

  • Om finansiering är beviljats av NTM-centralen, rekommenderas att man använder NTM-centralens logo. Logon hittar man här: ely.logodomain.com.
  • Om projektfinansieringen kommer från en Leadergrupp, används EU:s Leaderlogo (obligatorisk) och Leader-gruppens egen logo.
  • Lägg märke till att NTM-centralen i Österbotten gör laglighetsgranskning för alla projekt, också för dem, som är finansierade av Leader-grupper och sänder ett finansieringsbeslut till sökanden. Om man har ansökt om stöd från en Leader-grupp, finansierar den projektet och NTM-centralen gör  laglighetsgranskningen samt ger det slutliga beslutet. Kom ihåg vid informationen, att Leader-gruppen har finansierat projekt inte NTM-centralen.

 

          Leader_logo_rgb_yhyres          Leader_logo_rgb_yksi_aktion_o          Leader_logo_rg_yksi_pirityiset

 

 

Affischer och skyltar

Om det totala offentliga stödet är mer än 50 000 euro och det är fråga om en investering, ska man sätta upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på en synlig plats i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna. Om Leadergruppen har finansierat projekt, får du affischen av dem. Projekt som är finansierade av NTM-centralen, kan skriva ut sin affisch
här.

I stället för affisch kan man använda en informationsskylt om det passar bättre för projektet, till exempel om affischen ska stå ute utan något skydd är det bättre att använda en informationsskylt som tål regn. Du får skylten från Leadergruppen eller NTM-centralen.

Affisch eller skylt behöver inte användas i samband med något annat projekt än investering, om det inte är möjligt att hitta en lämplig plats där affischen eller skylten kan sättas upp.

Om det är fråga om en investering för vilken det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska en permanent informationsskylt sättas upp på en synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter den sista utbetalningen. För den tid åtgärden genomförs behöver ingen affisch sättas upp, utan det räcker med en permanent skylt.

 

Stödmottagarens verktygslåda för kommunikation

Verktygslådan innehåller olika mallar för informationsmaterial som du kan använda i kommunikationen. (till exempel för programmet word, power point eller en mall som passar för tidningsannonser). När man planerat mallarna har man tagit hänsyn till kraven på kommunikationen. På mallarna kan du till exempel använda logo för ditt projekt. Du hittar verktygslådan här.

 

Lyhde II -informationsprojekt

Projektets syfte är att berätta om landsbygdsprogrammets finansieringsmöjligheter och resultat i Österbotten och Mellersta Österbotten. Vi samarbetar över språk- och landskapsgränserna och sprider goda exempel. Berätta för oss om du har nyheter om ditt projekt som du vill dela med dig av! Vi ger också råd om projektinformation.

Du hittar informatörernas kontaktuppgifter här.