Tervetuloa mystiselle Keski-Pohjanmaalle!

Tervetuloa mystiselle Keski-Pohjanmaalle!

Perustelut: ”Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävien matkailukonseptien kehittäminen Genius Loci-sivuston tuella, PaikuGL-hankkeen kautta on luotu digitalisaatiota hyödyntäen Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kulttuuriperinteestä erittäin mielenkiintoisia kulttuurireittejä, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti myös yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten toiminnassa.  Alueen kulttuuriperinnettä, tarinoita ja faktatietoa on yhdistetty onnistuneella tavalla paikkatietodataan, mobiilikäyttöjärjestelmiin ja sosiaaliseen mediaan. Alueen kulttuuriperinne avautuu uudenlaisella, kiinnostavalla tavalla sivuston käyttäjille.” Pohjanmaan ELY-keskus.

Tervetuloa mystiselle Keski-Pohjanmaalle! 

Kulttuuriperintö ei ole automaattisesti olemassa. Se säilyy, kun jokin menneisyyden jälki nähdään säilyttämisen arvoisena. Menneisyyden jättämiä jälkiä on kaikkialla. ”Genius Loci” eli paikan henki muodostuu tunteista, tiedoista ja muistoista. Se rakentuu paikallishistorian ja kulttuuriperinnön varaan. Faktoista, tarinoista, legendoista ja sepitteistä koostuva perinne elää ja muuttuu sukupolvien mukana.

Kulttuuriperinnön on mukauduttava vallitsevaan aikaan, jotta se pysyy elävänä ja siirtokelpoisena sukupolvelta toiselle. Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävien matkailukonseptien kehittäminen Genius Loci -sivuston tuella -hankkeen avulla säilytetään, elävöitetään ja tuodaan esiin tätä maaseudun arvokasta kulttuuriperinnettä. Hanke edistää myös alueen kulttuuriperinnön tuotteistamista ja matkailullista hyödyntämistä.
Tutkija Kari Ilmonen Yliopistokeskus Chydeniuksesta kertoo, että historian tarinallisuus ja juonellisuus viehättävät ihmistä yhä enemmän. Hankkeessa tarinallistetaan maaseudun ja maaseutumaisten alueiden paikkakertomuksia kiinnostavilla tavoilla. Tavoitteena oli luoda sisällöllisesti, toiminnallisesti ja tietoteknisesti toimiva järjestelmä, joka hyödyntää Genius Loci -sivuston sisältöä. Tässä vaiheessa valmiina on 5 eri teemoihin liittyvää kulttuuriperintöreittiä.
– Olemme luoneet reittejä, jotka ovat paitsi virtuaalisesti kiinnostavia, myös houkuttelevat ihmisiä tutustumaan kohteisiin paikan päällä, llmonen kertoo.

Pohjoisin reitti on Eskolan metsärata. Perhonjokilaaksossa voi kulkea Wirkkalan taiteilijapolulla. Rannikolta löytyy Hylkyreitti, Pappilareitti ja Pohjanlahden Rantatie.  Reitit on suunniteltu paikallisten toimijoiden kanssa. Näin vahvistetaan alueen yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten matkailullista profilointia, ja parannetaan maaseudun tunnettuutta ja vetovoimaa. 
– Paikalliset ovat omien kulttuuriperintökohteidensa parhaimpia asiantuntijoita, Ilmonen toteaa.

Kunkin reitin kartta ja opastus löytyvät Genius Loci -sivustolta. Käyttäjä voi paikantaa itsensä kartalla, ja etsiä itseään lähinnä olevat ja kiinnostavimmat kohteet, sekä niihin liittyvät tarinat. Sivusto toimii myös mobiilissa, joten kohteiden teksteihin, kuviin, videoihin ja muuhun kiinnostavaan sisältöön on helppo tutustua myös paikan päällä.
Kulttuuri- ja luontokokemukset parantavat ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Hanke vireyttääkin maaseudun henkistä ja sosiaalista pääomaa, sekä säilyttää ja elävöittää alueen aineetonta ja aineellista kulttuuriperimää.

Ilmonen toivoo että ihmisten kotiseututietoisuus ja -rakkaus lisääntyvät kohteisiin tutustuessa. Tavoitteena on lisäksi tarinoiden matkailullinen hyödyntäminen siten, että yhä useammat ihmiset löytäisivät tarinoiden avulla kohteisiin, ja niiden matkailullisten palvelujen pariin.
– Genius Loci -sivustoon sijoitettu kulttuuriperintö tarjoaa kiinnostavia ja jännittäviä kohteita omaehtoiseen seikkailuun ja matkailuun historiallisella Keski-Pohjanmaalla, Ilmonen kiteyttää.