Topeliuksesta Uudenkaarlepyyn tavaramerkki

Topeliuksesta Uudenkaarlepyyn tavaramerkki

Projektipäällikkö Anci Holm iloitsee siitä, että niin moni Uudenkaarlepyyn asukas on kiinnostunut Koivu ja tähti -hankkeesta, jossa nostetaan esiin Topeliusta.

Perustelut: ”Uudellakaarlepyyllä on kirjallinen lahja, joka on vaikuttanut moneen muuhun kirjailijaan kautta aikojen.  Topeliuksella on kansallista painoarvoa ja hän on tunnettu myös Pohjolassa. Koivu ja tähti -hanke etsii tapaa, jolla Topeliuksesta tehdään kaupungin tavaramerkki, osallistetaan asukkaita laajasti ja käytetään tukena akateemisia asiantuntemusta. Hanke osui yhteen Topeliuksen 200-vuotispäivän kanssa ja tekee hänet jälleen eläväksi hyödyntämällä paikallisuutta, erityispiirteitä, identiteettiä ja paikallisia resursseja, jotta Topelius sidotaan asuinpaikan juuriin ja ankkuroidaan paikallisesti.”

Koivu ja tähti -hanke kilpailee sarjassa Paikallisesta ponnistaen.

Kirjailijan teoksista riittää yhä ammennettavaa

200 vuotta sitten syntyi Kuddnäsissä, Uudessakaarlepyyssä lääkäriperheeseen poika, joka jätti jälkensä niin paikkakunnan kuin koko Suomen historiaan. Hän oli kirjailija, toimittaja ja professori, satusedäksikin kutsuttu Sakari Topelius. Topeliuksen merkitystä kaupungille on alettu määrätietoisesti vahvistamaan Björken och stjärnan (Koivu ja tähti) -hankkeessa. Se on saanut rahoituksensa Leader Aktion Österbottenilta.

– Topelius ja Uusikaarlepyy kuuluvat yhteen. Olemme halunneet tehdä hänestä kaupungin tavaramerkin ja ajankohtaistaa hänen elämäänsä ja lisätä tietoutta hänestä, toteaa projektipäällikkö Anci Holm.

Tavaramerkillä Holm ei kuitenkaan tarkoita mitään päälle liimattua, kaupalliseen tarkoitukseen suunniteltua slogania, vaan sitä, että kaupungin asukkaat tuntevat olevansa itse osa tavaramerkkiä ja voivat toimia itsekin Topelius-lähettiläinä.

– Tavaramerkki syntyy paikasta, siellä asuvista ihmisistä ja heidän arvostuksistaan. Me pohdimme, mitä voimme oppia Topeliukselta ja miten tätä voi käyttää konkreettisella tavalla. Hankkeessa on järjestetty työpajoja eri paikkojen, kylien ja yhdistysten kanssa. Niissä on pohdittu sitä, kuinka Topelius voi inspiroida kutakin kehittämään toimintaansa. Samalla on luotu yhteinen Topelius-henki.

Topeliuksen jäljillä -työpajoihin osallistuneet ja tapahtumia järjestäneet paikat ovat saaneet Topelius-teemaan liittyvän kyltin. Veksalan kylässä järjestettiin muun muassa brunssi ja samalla esitettiin näytelmä, jonka Topelius on siellä ollessaan kirjoittanut. Pääosaa esitti kaupunginjohtaja Gösta Willman. Holm järjesti myös lastenkirjallisuusseminaarin, sillä Topelius uudisti lastenkirjallisuutta. Hän muutti tapaa, jolla lapsi nähtiin kirjallisuudessa ja miten heille kirjoitettiin.

Yritykset ja käsityöläiset ovat olleet aktiivisia ja konkreettisiakin tuotteita on syntynyt, esimerkiksi Kuddnäs-olut, Topelius-leivos ja erilaisia käsitöitä, kuten jääkaappimagneetteja.

– Näitä tuotteita voivat ostaa niin matkailijat kuin asukkaat ja viedä esimerkiksi lahjoiksi. Aina ei tarvitse ostaa muualla valmistettuja tuotteita.

Holm kuvailee, että paikkakunnalla on syntynyt Topelius-boomi, ihmiset ovat olleet kiinnostuneita ja halunneet oppia. Topelius on yhä ajankohtainen ja kaikilla kaupungin asukkailla voi olla joku linkki Topeliukseen. Lisäksi Uusikaarlepyy on ainoa paikka, jossa on Topeliukseen liittyviä konkreettisia muistoja Kuddnäsin ansiosta.

– Tämä on vahvistanut Uudenkaarlepyyn me-henkeä. Minua on yllättänyt ja ilahduttanut, että olen saanut mukaan niin paljon kiinnostuneita.

Hanke on saanut nimensä Topeliuksen sadun mukaan. Siinä sodan aikana Suomesta vieraaseen maahan viedyt lapset lähtevät vuosien päästä paluumatkalle ja löytävät lopulta kotiin. Samoin hankkeen tarkoituksena on ollut tuoda Topelius kotiin, Uuteenkaarlepyyhyn.

– Topelius oli valtavan monipuolinen ihminen ja hänestä riittää ammennettavaa. Joskus olemme sokeita omalle seudullemme, mutta nyt tiedämme, mitä meillä on ja voimme houkutella myös muita tänne, juhlavuosi onkin lisännyt kävijöiden määrää, Holm iloitsee.

Topeliuksen syntymäkodin pihalla lukee Borta bra, men hemma bäst. Topelius on ikään kuin tuotu hankkeessa kotiinsa eli Uuteenkaarlepyyhyn.