Tule mukaan kehittämään maaseutua

Tule mukaan kehittämään maaseutua

 

Olet saapunut Leader Pohjanmaan -sivustolle, tervetuloa!

Tämä sivusto yhdistää nimensä mukaisesti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Leader-ryhmiä, eli rannikkoseudun Aktion Österbottenia, Keski-Pohjanmaan Pirityisiä ja Kyrönmaan YHYRES ry:tä. Leader-ryhmät ovat poliittisesti sitoutumattomia yhdistyksiä, jotka kehittävät maaseutua osin EU-tukien avulla. Myös Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa maaseudun kehittämistä samoilla tuilla, joten se on yksi tämän sivun kumppaneista. Emme kehitä maaseutua yksin, vaan toimintamme lähtee ruohonjuuritasolta eli maaseudun asukkaista, yhdistyksistä ja yrityksistä. Leader-ryhmät ovat alueensa kehittäjiä, sparraajia ja aktivoijia, konkreettisesti toimitaan myöntämällä hanke- ja yritystukia.

Näiden sivujen toteuttajana on sivujen toimijoiden yhteinen Lyhde II –tiedotushanke, jonka tavoitteena on niin sanotusti sitoa Manner-Suomen Maaseutuohjelman, joka rahoittaa toimintaamme, tulokset lyhteiksi, eli tehdä toiminnastamme ja sen tuloksista kaikille näkyvää ja helposti lähestyttävää.

Tiedotushankkeen yksi tärkeä tehtävä maaseutuohjelman rahoituksen ja tulosten tunnetuksi tekemisen lisäksi on tehdä kieli- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja jakaa hyviä käytäntöjä. Näille sivuille kootaan meneillään olevan ohjelmakauden 2013 – 2020 rahoitetut hankkeet, jotta jokainen kiinnostunut voi käydä katsomassa, mitä on meneillään tai löytyisikö naapurialueelta apua oman idean toteuttamiseen tai miten jo toteutettuja hankkeita voisi jatkojalostaa pidemmälle.

Näiden sivujen on tarkoitus tarjota kokemuksia, onnistumisia ja oppia siitä, mitä maaseuturahoituksella on tehty ja tehdään ja miten Leader-ryhmät toimivat. Haluamme kertoa maaseudusta, sen arjesta ja juhlahetkistä kaikille kiinnostuneille ja jakaa kahden maakunnan ja  kielialueen välillä ideoita ja innostusta. Koska Leader-ryhmien onnistuminen riippuu siitä, miten alueen asukkaat, ne parhaat asiantuntijat, saadaan aktivoitua kehittämään asuinseutuaan, kaipaavat nämäkin sivut myös hanketoteuttajien, kyläläisten ja maaseutuyrittäjien ja muiden maaseutukehittäjien apua.

Toivomme, että jos olet saanut Leader-ryhmältä tai Pohjanmaan ELY-keskukselta tukea, lisäät hankkeesi kuvien kera hankerekisteriin. Jos kynä pysyy kädessä, on sana vapaa blogissa. Tai jos haluat vinkata kivasta tapahtumasta, hyvin toteutetusta hankkeesta tai uudesta ideasta maaseudun kehittämiseen liittyen, niin ota yhteyttä LYHDE II –hankkeen tiedottajiin:

 

Kirsi Tikkanen kirsi.tikkanen@yhyres.fi tai Maija Ahonen maija.ahonen@pirityiset.fi

 

Kehittämisen täyteistä kevättä!

Kirsi Tikkanen