Turvallisuus on koko kylän asia

Turvallisuus on koko kylän asia

 

Kylän oma apu on yleensä nopein apu. Tämä tiedetään haja-asutusalueella, jossa viranomaisavun saapuminen voi kestää.

Kyläturvallisuus on yksi Aktion Österbottenin, Pirityisten ja Leader YHYRES ry:n kylätoiminnan painopisteistä. Leader-ryhmät haluavat kannustaa kyläläisiä pohtimaan, miten omaa ja koko kylän turvallisuutta voitaisiin yhdessä parantaa.

Leader-ryhmissä on järjestetty alueen kylille SPEK:n (Suomen Pelastusalankeskusjärjestö) mukaisia Meidän turvallinen kylä -koulutuksia. Koulutuksissa on kannustettu kyliä ja kyläläisiä varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin, kuten sähkökatkoihin, tulipaloihin ja muihin onnettomuuksiin. Koulutuksissa on käyty läpi esimerkiksi alkusammutusta sekä sitä, mitä ja kuinka paljon kotivaraa kaapeissa olisi hyvä olla.

– Arki voi yllättää, eikä kauppaan pääsekään syystä tai toisesta. Vettä, ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita olisi hyvä olla kotona vähintään muutamaksi päiväksi, mieluiten jopa viikoksi, toteaa Pirityisten toiminnanjohtaja ja Meidän turvallinen kylä -kouluttaja Elina Itäniemi.

Suunnitelma tuo turvaa

Koulutusten tarkoituksena on ollut herätellä kyläläisiä pohtimaan turvallisuusasioita. Elina Itäniemi toivookin, että mahdollisimman moni kylä innostuisi laatimaan oman turvallisuussuunnitelman.

– Suunnitelman laatimisen voi aloittaa vaikkapa kyläläisten yhteisellä turvallisuuskävelyllä, jossa kierretään yhdessä läpi kokoontumistilat, kylänraitti, lenkkipolut ja leikkipaikat, Itäniemi sanoo.

Turvallisuussuunnitelmaa varten kartoitetaan ne asiat, jotka uhkaavat kylällä arjen sujuvuutta ja turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta.

– Tämän lisäksi on hyvä miettiä etukäteen, miten toimitaan kriisitilanteissa. Mitä tehdään esimerkiksi silloin, kun talvimyrsky katkoo kylästä sähköt useammaksi päiväksi, Itäniemi toteaa.

– Suunnitelmaan kirjataan ylös kaikki käytössä olevat resurssit: ihmiset, osaaminen, kalusto ja välineet. Kylälle voidaan koota esimerkiksi yhteinen puhelinluettelo siitä, kuka vastaa mistäkin missäkin tilanteessa.

Ohjeita turvallisuussuunnitelman laatimiseen löytyy esimerkiksi Kyläturvallisuus.fi-sivulta. Kun suunnitelma on kerran tehty, se on hyvä käydä läpi kerran vuodessa ja tarvittaessa päivittää.

Tukea investointeihin

Mikäli kylän turvallisuuden parantaminen vaatii esimerkiksi konkreettisia investointeja, Itäniemi kannustaa kääntymään rohkeasti oman alueen Leader-ryhmän puoleen.

– Katsomme yhdessä, voisiko investointiin saada Leader-rahaa.

Yksi hyvä esimerkki kyläläisten aktiivisuudesta on Halsuan Kanalan kylään rakennettu varakaivo, jonka rakentamiseen Pirityiset on myöntänyt Leader-tukea.

– Varakaivo turvaa vedensaannin onnettomuustilanteessa. Vanha kaivo sijaitsee tien välittömässä läheisyydessä. Jos tiellä kaatuu esimerkiksi säiliöauto, ilman varakaivoa koko kylän vedet olisivat vaarassa saastua.

 

Teksti: Maija Ahonen

Kuva: Elina Itäniemi