Virkku-hankkeella lisää hyvinvointia ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

Virkku-hankkeella lisää hyvinvointia ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

Pienilläkin investoinneilla voidaan lisätä maaseutualueiden vetovoimaa sekä asuinpaikkana että matkailualueena. Investoinneilla lisätään paitsi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, myös asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä, yhteisöllisyyden tunnetta ja sukupolvien välistä arkista kohtaamista. Erityisesti lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä tärkeä. Lähellä sijaitsevat harrastusmahdollisuudet kannustavat, tukevat ja helpottavat osallistumista.

Pirityisten Virkku-teemahankkeen tavoitteena oli aktivoida alueen asukkaita suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Alahankkeissa toteutettavat investoinnit ovat kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pieniä rakennelmia, ulkoliikuntapaikkoja tai vaikka luontoretkikohteiden kunnostusta. Alatoimenpiteiden avulla parannettiin ja luotiin uusia palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkaille  muun muassa rakentamalla liikunta-­, harrastus-­ ja leikkipaikkoja sekä kokoontumis-­ ja ajanviettopaikkoja kaikenikäisille.

Virkku-hankkeen tuloksena saatiin alueelle uusia, virkistyskäyttöön soveltuvia kohteita, kunnostettiin ja uudistettiin olemassa olevia, ja parannettiin niiden saavutettavuutta. Toimenpiteillä on lisätty alueen asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parannettu asumisviihtyvyyttä sekä lähialueen retkeilymahdollisuuksia myös matkailijoille. Toteutetuissa toimenpiteissä korostuu yleishyödyllisyys – yksikään yhdistys ei ole tehnyt investointia pelkästään omaan käyttöön, vaan kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Tutustu Pirityisten Virkku-kohteisiin oheisen esitteen avulla, ja käy paikan päällä vaikkapa kuntoportaissa, laavulla tai luontopolulla!

Virkku-esite