Yhteistyöllä luodaan me-henkeä yhdistyksiin

Yhteistyöllä luodaan me-henkeä yhdistyksiin

Ammattikorkeakoulujen hankkeessa syntyi työkalu yhteisen tekemisen vahvistamiseksi

Miksi jotkut yhdistykset kukoistavat, kun toisilla on vaikeuksia saada toimintaansa ylipäätään pyörimään? Tähän ei luonnollisesti ole olemassa yhtä vastausta, mutta yksi seikka nousi selkeästi esille FöreningsKICK-hankkeessa. Me-henki on usein toimivan yhdistyksen ydin. Jos tunnetaan yhteenkuuluvuutta ja koetaan, että ollaan osallisena jossain merkityksellisessä, työskennellään yhdistyksen eteen innokkaasti.

Suomessa on yli 105 000 rekisteröityä yhdistystä. Keskimäärin jokainen suomalainen kuuluu kolmeen yhdistykseen. Se merkitsee, että yhdistyksillä on hyvin tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Ilman yhdistyksiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, kulttuuriperintöä ja tärkeitä yhteiskuntaa tukevia toimintoja ei voitaisi pitää yllä yhtä tasokkaina. Ei ole itsestäänselvää, että yhdistyselämä jatkuu tulevaisuudessa samaan tapaan kuin ennenkin. Haasteena on vapaa-ajanviettomahdollisuuksien runsaus, moni yhdistys kokee, ettei sitoutuneita jäseniä ole helppo houkutella mukaan toimintaan. Riskinä on, että yhdistyselämää pidetään itsestäänselvyytenä, mutta yhdistykset eivät saa tarvitsemaansa tukea. FK-hanke syntyi, jotta voitaisiin vahvistaa yhdistystoimintaa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Viime vuonna päättynyttä kaksivuotista FöreningsKICK-hanketta vetivät Centria- ja Novia-ammattikorkeakoulut, rahoitus siihen tuli Aktion Österbotteilta ja Svenska Kulturfondenilta. Hankevetäjät Pernilla Howard Centriasta ja Therese Sunngren-Granlund Novialta totesivat, että hyvä me-henki luodaan positiivisen viestinnän kautta. Siksi hankkeessa keskityttiin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Tätä varten täytyy tietää, mistä viestitään, joten mukaan otettiin yhdistysten strategiat. Kaikkien viestintään osallistuvien pitää tietää, mitä varten yhdistys on olemassa ja mitä tavoitteita sillä on.

Tavoitteena oli työskennellä 25 yhdistyksen kanssa, mutta niin moni tarvitsi innostusta ja kehittämisapua, että yhteensä 123 yhdistystä käytiin läpi. Aluksi hankkeessa suunniteltiin käsikirjan tekoa, mutta riskinä oli, että vain innokkaimmat yhdistystoimijat ottavat sen käyttöönsä. Siksi päädyttiin luomaan työkaluksi suuri paperi, jossa on lueteltu erilaisia tehtäviä. Tarkoitus on, että yhdistyksen hallitus kokoontuu täyttämään tämän paperin ja miettii tehtäviä yhdessä. Näin yhdistyksellä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä, miettiä viestintäänsä ja rakentaa yhteishenkeä.

Tämä työkalu on saatavilla pdf-muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi täällä.
Samoilta sivuilta löytyy tietoa myös tämän työkalun käytöstä ja aiheeseen liittyviä artikkeleita ja videoita.

Vaatii paljon työtä, että yhdistyselämä saadaan kukoistamaan, on tärkeää tukea tätä yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. Seuraavaksi on tarkoitus jatkaa työtä yhdessä ruotsalaisten kanssa kansainvälisessä hankkeessa esimerkiksi pohtimalla sitä, miten organisaatiomalleja pitäisi uudistaa ja miten saada rekrytoitua uusia jäseniä yhdistyksiin.

Pernilla Howard
Hankevetäjä, ammattikorkeakoulu Centria

Therese Sunngren-Granlund
Hankevetäjä, ammattikorkeakoulu Novia